Ανακοίνωση: Υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης σε Ενήλικες με εμπειρία Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στην Παιδική Ηλικία

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης σε Ενήλικες με εμπειρία Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στην Παιδική Ηλικία Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού ξεκινά την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης και θεραπείας σε ενήλικα άτομα με εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης στην παιδική ηλικία, όπως και σε άτομα του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος. Οι …

Read more