Θέση Εργασίας: Κοινωνικός/ή Λειτουργός

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας: Κοινωνικός/ή Λειτουργός
Πλήρης απασχόληση
Τόπος εργασίας: Λευκωσία

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού στα πλαίσια δημιουργίας Κέντρου που θα προσφέρει υπηρεσίες στήριξης και θεραπείας σε ενήλικες με εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης στην παιδική ηλικία και στο υποστηρικτικό τους πλαίσιο, όπως και υπηρεσίες προγραμμάτων πρόληψης, αναζητεί κατάλληλο υποψήφιο/α Κοινωνικό/ή Λειτουργό. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής αξιολόγησης, στήριξης και συμβουλευτικής.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης.
 • Εκπροσώπηση του Συνδέσμου εκεί όπου απαιτείται.
 • Διοικητικά καθήκοντα.
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ζητηθούν στη βάση των αναγκών του Συνδέσμου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία. Μεταπτυχιακό πτυχίο σε ανάλογο κλάδο θεωρείται επιπρόσθετο
  προσόν
 • Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς).
 •  Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office.

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Εμπειρία σε θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του προγράμματος και του οργανισμού (βία, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, χρόνιο τραύμα)

Λοιπές δεξιότητες:

Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο recruitment@cfpa.org.cy μέχρι 4/8/2021. Απαραίτητο είναι στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης: Κοινωνικός/η Λειτουργός. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σημείωση: Το άτομο που θα προσληφθεί πρέπει να προσκομίσει Πρωτότυπο Πιστοποιητικό: 

1) μη Περίληψης Προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, και

2) Λευκό Ποινικό Μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού στο τηλέφωνο 22 751093 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cfpa.org.cy