Μητέρες και Κόρες – Αφηγήσεις για τη Σεξουαλικότητα και τις Σχέσεις

Πρόσκληση για Συμμετοχή: Μητέρες και Κόρες – Αφηγήσεις για τη Σεξουαλικότητα και τις Σχέσεις

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα «Μητέρες και Κόρες – Αφηγήσεις για τη Σεξουαλικότητα και τις Σχέσεις», το οποίο χρηματοδοτείται από το Anna Lindh Foundation και στοχεύει να εμπλέξει για πρώτη φορά «ζευγάρια» από μητέρες και κόρες, άνω των 18 ετών, σε έναν διάλογο που αφορά το φύλο, τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις. Ο διάλογος και οι αφηγήσεις μεταξύ μητέρας-κόρης μας βοηθούν να κατανοήσουμε σημαντικές πτυχές της αλληλεπίδρασης μεταξύ γενεών και τη συμβολή της στο ταξίδι των έμφυλων βιωμάτων, της κοινωνικοποίησης και της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων που αφορούν τη σεξουαλικότητα.

Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2021, σε μέρα και ώρα που θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τις συμμετέχουσες. Για πληροφορίες και υποβολή ενδιαφέροντος ακολουθήστε τον σύνδεσμο shorturl.at/fwxF3

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μαρία Επαμεινώνδα στο director@cfpa.org.cy.

……………………………………………..

Call for Participation: Mothers and Daughters – Stories and Narratives About Sexuality and Relationships

CFPA is participating in an innovative project entitled “Mothers and Daughters – Stories and Narratives About Sexuality and Relationships” funded by the Anna Lindh Foundation, aiming at engaging mothers and daughters, aged over 18, in a facilitated dialogue about their experiences of gender, sexuality and relationships. Dialogue and storytelling between mothers and daughters will help to reveal and understand important aspects of this intergenerational interaction and the way it informs the journey of gendered experiences, socialization as well as the construction of perceptions and attitudes about sexuality in our society.

The discussions will take place online in February 2021, at a day and time that will be decided and agreed upon with the participants. For more information and expression of interest please follow this link shorturl.at/fwxF3.

The deadline for expressions of interest is Sunday, February 7th, 2021.

For more information, please contact Maria Epaminonda at director@cfpa.org.cy.