Θέση Εργασίας: Λειτουργός Πρόληψης

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας: Λειτουργός Πρόληψης
Πλήρης απασχόληση
Τόπος εργασίας: Λευκωσία

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού στα πλαίσια δημιουργίας Κέντρου όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες για άτομα και τις οικογένειες τους που είχαν εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ως παιδιά, αλλά και υπηρεσίες προγραμμάτων πρόληψης, αναζητεί κατάλληλο υποψήφιο/α στη θέση του/της Λειτουργού Πρόληψης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Καθήκοντα:
• Διαχείριση, οργάνωση και συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού.
• Εκπροσώπηση του Συνδέσμου εκεί όπου απαιτείται.
• Διοικητικά καθήκοντα

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό στη Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Κοινωνική Εργασία ή Παιδαγωγικές Σπουδές ή σε άλλο συναφή κλάδο.
• Εγγραφή στο μητρώο Ψυχολόγων ή Κοινωνικών Λειτουργών αντίστοιχα.
• Εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδεύσεων και σε προγράμματα πρόληψης.
• Εμπειρία στη συγγραφή, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή άλλων χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
• Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
• Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office.

Λοιπές δεξιότητες:
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο recruitment@cfpa.org.cy μέχρι 3/8/2020. Απαραίτητο είναι στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης: Λειτουργός Πρόληψης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σημείωση: Το άτομο που θα επιλεγεί πρέπει να προσκομίσει:
1)Πρωτότυπο Πιστοποιητικό μη Περίληψης Προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, και
2) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών.