Υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και Διακήρυξης Αρχών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HOMBAT

Στις 6 Μαρτίου 2019 υπογράφηκε το Σύμφωνο Συνεργασίας και Διακήρυξης Αρχών που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HOMBAT, το οποίο αφορά την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφουν 9 φορείς, οι οποίοι σχηματίζουν το Δίκτυο HOMBAT: Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επίτροπος Προστασίας και Δικαιωμάτων του Παιδιού, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ACCEPT ΛΟΑΤΙ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Frederick, CARDET και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HOMBAT επιδιώκει την ολιστική πρόληψη και καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, μαθητές, γονείς μαθητών, εκπαιδευτικές αρχές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους επαγγελματίες από τον τομέα της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προσβλέπει στη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων και «συμμαχιών» μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με απώτερο στόχο την κινητοποίηση συντονισμένων δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στην εκπαίδευση, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας κοινής στρατηγικής.