Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ορίζεται ως η μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζεται στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης. Σταδιακά ενισχύει και ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους με πληροφορίες, δεξιότητες και θετικές αξίες ώστε να κατανοούν και να χαίρονται τη σεξουαλικότητα τους, να βιώνουν με υπευθυνότητα και ασφάλεια τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και φιλίες τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους σεξουαλική υγεία και ευημερία, αλλά και των άλλων. Καθιστά τα παιδιά και τους νέους ικανούς να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής τους και να συνεισφέρουν σε μια δίκαιη κοινωνία με υψηλό δείκτη ενσυναίσθησης».

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές: ξεκινάει από τη γέννηση, είναι ηλικιακά κατάλληλη, συνάδει με το επίπεδο ανάπτυξης και κατανόησης των παιδιών, λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου καθώς και κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες και βασίζεται σε επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες. Επιπλέον, στηρίζεται στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια ολιστική προσέγγιση της ευημερίας, που διασφαλίζει την υγεία και θεμελιώνεται στις αρχές της ισότητας των φύλων, της αυτοδιάθεσης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Σύμφωνα πάντοτε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μελέτες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δείξει ότι η εισαγωγή μακροχρόνιων εθνικών προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης έχει οδηγήσει σε «μετρήσιμα αποτελέσματα» που περιλαμβάνουν σημαντική μείωση:

  • στη σεξουαλική κακοποίηση
  • στην ομοφοβία
  • στις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες στην εφηβεία
  • στις αμβλώσεις
  • στη διάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων (ΣΜΛ)
  • των λοιμώξεων με τον ιό HIV μεταξύ των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών

Η Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση είναι κατοχυρωμένο  δικαίωμα των παιδιών και διασφαλίζεται σε Διεθνείς Συνθήκες, Συμφωνίες και Συμβάσεις, τις οποίες έχει επικυρώσει και η Κύπρος. Απορρέει, τόσο από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση και Σεξουαλική Εκμετάλλευση.

Κύπρος ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ: Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (ΣΔ) είναι μια
 προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα
 δικαιώματα. Εφοδιάζει τους νέους με γνώσεις 
και δεξιότητες ζωής, ώστε να αναπτύσσουν 
υγιείς και ισότιμες σχέσεις στηριγμένες στο
 σεβασμό και απαλλαγμένες από στερεοτυπικέ ς
αντιλήψεις και βία. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
 ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ: 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 στο Κείμενο Πολιτικής του για τη 
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, 
στηρίζει τη ΣΔ ως δικαίωμα
των παιδιών και των νέων. 
Η ΣΔ συμπεριλαμβάνεται 
στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα μέσω του
 Προγράμματος 
Σπουδών Αγωγής
 Υγείας. Η Εθνική Στρατηγική για την
 Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης
 και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ 
ΩΣ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜAΔΑ 
ΕΦHΒΩΝ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΤΗΣ
 ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙOY ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ
 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
 ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΗ ΒΑΣΗ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
: Σε έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου 
Οικογενειακού Προγραμματισμού (2014)
 για τη ΣΔ, έφηβοι/ες ηλικίας 13-15 ετών 
δηλώνουν ότι η απόκτηση δεξιοτήτων
σχετικά με τη διαχείριση καταστάσεων
όπως η πίεση για σεξουαλική 
δραστηριότητα 
απουσιάζει από την
 διαπαιδαγώγησή τους 
και ζητούν περισσότερη
 ενημέρωση για τα 
συναισθήματα και τις 
σχέσεις. ΕΝΩ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚH ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ 1 ΣΤΑ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΒΙΩΣΕΙ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 'Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Στατιστικά: Σύμφωνα με έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών
 Κοινωνικού Φύλου (2014) για την διαπροσωπική βία και
κακοποίηση στις σχέσεις εφήβων ηλικίας 14-17ετών:
1 στους 2
 έχει βιώσει βία στο διαδίκτυο, 1 στους 3
 έχει βιώσει συναισθηματική βία
, 1 στους 5
 έχει βιώσει σεξουαλική βία
, 1 στους 10 έχει βιώσει σωματική βία. ΚΑΛΟΥΜΕ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗN ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Αυτή η δημοσίευση έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Europe Unite for Comprehensive Sexuality Education Rights,
το οποίο υλοποιείται από τα δίκτυα νέων CHOICE for Youth and Sexuality και YouAct, με τη στήριξη του Share-Net International.
 Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αλλαγή πολιτικής σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: Γεωργία, Κύπρος, Ολλανδία, Πολωνία
και Ρουμανία. Στην Κύπρο, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού.