Αντισύλληψη

Αντισύλληψη ονομάζουμε τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει ένα ζευγάρι για να αποφύγει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι, φυσικές ή τεχνητές, που εμποδίζουν τη σύλληψη, δηλαδή τη γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο. Ο στόχος των μεθόδων αντισύλληψης, είναι να δώσουν, κυρίως στις γυναίκες, μεγαλύτερο έλεγχο στη γονιμότητά τους, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την υγεία και την ευημερία τους. Η αντισύλληψη είναι ευθύνη κάθε ατόμου που είναι σεξουαλικά ενεργό και είναι σημαντικό να συζητείται και να συμφωνείται από τα ζευγάρια πριν τη σεξουαλική επαφή.

Οι επιλογές σε αντισυλληπτικές μεθόδους στην Κύπρο περιορίζονται στα αντισυλληπτικά χάπια, τα οποία είναι διαθέσιμα με συνταγή γιατρού, το ανδρικό προφυλακτικό, τα ενδομήτρια σπειράματα (σπιράλ /IUD/coil) και τη στείρωση. Ένας μεγάλος αριθμός από αντισυλληπτικές μεθόδους που είναι διαθέσιμες στο εξωτερικό όπως είναι το διάφραγμα, το γυναικείο προφυλακτικό, τα ενέσιμα αντισυλληπτικά, τα χάπια μόνο με προγεστερόνη δεν είναι διαθέσιμα στην Κύπρο.

Θέση του Συνδέσμου είναι ότι αυτή η έλλειψη, παραβιάζει το δικαίωμα ανδρών και γυναικών, να επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια πλήρης επιλογή από αντισυλληπτικές μεθόδους και να διασφαλιστεί ότι κάθε άτομο και κάθε ζευγάρι θα έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική, ώστε να επιλέγει αυτήν που θεωρεί καταλληλότερη.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσβαση των Γυναικών σε Σύγχρονες Μεθόδους Αντισύλληψης στην Κύπρο θα βρείτε στο πιο κάτω έγγραφο: