Θέση Εργασίας: Κλινικός Ψυχολόγος – Συντονιστής/τρια Τμήματος Στήριξης και Θεραπείας

Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας: Κλινικός Ψυχολόγος – Συντονιστής/τρια Τμήματος Στήριξης και Θεραπείας
Πλήρης απασχόληση
Τόπος εργασίας: Λευκωσία


Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού στα πλαίσια δημιουργίας Κέντρου όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες για άτομα και τις οικογένειες τους που είχαν εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ως παιδιά, αλλά και υπηρεσίες προγραμμάτων πρόληψης, αναζητεί κατάλληλο υποψήφιο/α στη θέση του/της συντονιστή/τριας του τμήματος στήριξης και θεραπείας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Καθήκοντα:
• Διοίκηση και συντονισμός ομάδας προσωπικού.
• Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, θεραπείας και αξιολόγησης.
• Οργάνωση εκπαιδεύσεων και δράσεων στήριξης του προσωπικού.
• Συμμετοχή στην εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης.
• Συντονισμός της επαγγελματικής εποπτείας του προσωπικού.
• Εκπροσώπηση του Συνδέσμου εκεί όπου απαιτείται.
• Διοικητικά καθήκοντα.
• Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ζητηθούν στη βάση των αναγκών του Συνδέσμου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο στη Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό στην Κλινική Ψυχολογία.
• Εγγραφή στο μητρώο Ψυχολόγων Κύπρου στην Ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.
• Εμπειρία στη διοίκηση, το συντονισμό και την υποστήριξη επαγγελματιών.
• Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
• Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office.

Επιπρόσθετα Προσόντα
• Εμπειρία σε θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του προγράμματος και του οργανισμού (βία, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, χρόνιο τραύμα, σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα).
• Επαγγελματική εκπαίδευση σε εργαλεία ή επιστημονικώς υποστηριζόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις χρήσιμες για το πλαίσιο.
• Επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία στην ψυχολογική αξιολόγηση περιστατικών τραύματος.

Λοιπές δεξιότητες:
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο recruitment@cfpa.org.cy μέχρι 3/8/2020. Απαραίτητο είναι στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης: Κλινικός Ψυχολόγος.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σημείωση: Το άτομο που θα επιλεγεί πρέπει να προσκομίσει:
1)Πρωτότυπο Πιστοποιητικού μη Περίληψης Προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, και
2) Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών.