Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία & Δικαιώματα

Ο Σύνδεσμος πρωτοπορεί στον τομέα της Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων και είναι ο κατ’ εξοχήν αναγνωρισμένος οργανισμός με εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Ο όρος Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία στηρίζουν την ελευθερία του κάθε ατόμου να απολαμβάνει τη σεξουαλικότητά του και την αναπαραγωγική του ιδιότητα, σε ένα πλαίσιο ισοτιμίας, αμοιβαίου σεβασμού και ίσων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με δόκιμους ορισμούς από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας:

Η Αναπαραγωγική Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό σύστημα, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες του και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή δυσλειτουργίας ή αναπηρίας.

Η Σεξουαλική Υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής ευεξίας που σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή δυσλειτουργίας ή αναπηρίας.

Η διασφάλιση της Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων όλων των ατόμων προνοεί μεταξύ άλλων ποιοτικές, προσβάσιμες, προσιτές και αξιόπιστες υπηρεσίες σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας, μέσω έγκυρης πληροφόρησης και παροχής όλων των απαραίτητων υλικών μέσων. Την ίδια ώρα εξυπακούεται κατάργηση οποιονδήποτε νομικών ή κοινωνικών εμποδίων που πιθανόν να παραβιάζουν τα σεξουαλικά δικαιώματα όπως, το δικαίωμα οικογενειακού προγραμματισμού (το εάν, πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει το άτομο), πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς αμβλώσεις και σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης. Βασικό δικαίωμα αποτελεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η έγκυρη και επαρκής ενημέρωση γύρω από θέματα Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων, γνώσεις δηλαδή που διασφαλίζουν την ελεύθερη επιλογή και τον πλήρη έλεγχο της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής ζωής ενός ανθρώπου. Είναι ζωτικής σημασίας όλα τα άτομα να απολαμβάνουν τα σεξουαλικά τους δικαιώματα απαλλαγμένα από διακρίσεις, βία και εξαναγκασμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο θέμα της Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων θα βρείτε στα πιο κάτω έγγραφα: