Ο Σύνδεσμος

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ιδρ. 1971) είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο γερά εδραιωμένους Μη Κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς, εθελοντικούς οργανισμούς στην Κύπρο με πλούσια συνεισφορά στον τομέα των σεξουαλικών δικαιωμάτων, της υγείας και της εκπαίδευσης κυρίως των νέων.

Μια από τις κύριες προτεραιότητες του είναι η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, βιωματικών εργαστηρίων σε παιδιά, νέους/νέες, γονείς και επαγγελματίες σε θέματα σεξουαλικής υγείας και ευημερίας.

Μέρος της αποστολής του, αποτελεί η ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του κοινού, και η προώθηση πολιτικών και νομοθεσιών προς τους αρμόδιους φορείς για θέματα Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων, με στόχο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων.

Ο Σύνδεσμος διαθέτει μια πλούσια συλλογή από ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό και παρέχει πληροφόρηση και στήριξη μέσω της Γραμμής 1455. Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα, και διοργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης που απευθύνονται κυρίως στους νέους και νέες.

Το 2016, ο Σύνδεσμος βραβεύθηκε με το βραβείο Οργάνωση της Χρονιάς από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, στα πλαίσια του θεσμού των Βραβείων Νεολαίας, που είχαν στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση δράσεων των νέων και οργανώσεων Νεολαίας.Ο Σύνδεσμος είναι μέλος, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες επιτροπές, δίκτυα και οργανισμούς σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο:

Ο Σύνδεσμος είναι πλήρες διαπιστευμένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού.

International Planned Parenthood Federation