Συνέδριο | M – Power Migrants and Refugees on Sexual Reproductive Health and Rights

(English text follows)

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο τελικό συνέδριο του έργου «M-Power» με τίτλο: «M-Power Migrants and Refugees on Sexual Reproductive Health and Rights».

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, 09:00 – 14:00
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοσιογραφική Εστία (Λεωφόρος ΡΙΚ 12, Αγλαντζιά, Λευκωσία 2120)

Σκοπός του συνεδρίου είναι η διάχυση αποτελεσμάτων του έργου, και η ενθάρρυνση διαλόγου ανάμεσα σε διάφορους φορείς, κρατικούς και μη, σχετικά με την πρόσβαση των μεταναστών/τριών και προσφύγων/ισσών σε υπηρεσίες, και πληροφόρηση σχετικά με τη σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα.

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, φοιτητές/τριες, νέους/ες, μετανάστες/τριες, πρόσφυγες/ίσσες, κοινωνικούς λειτουργούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και της κοινωνίας των πολιτών.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ (ελληνικά και αγγλικά).

Δηλώσεις Συμμετοχής (μέχρι 20 Απριλίου 2024): https://www.surveyhero.com/c/M-PowerConference

Για περισσότερες πληροφορίες: 22751093 / info@cfpa.org.cy

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “M-Power”, το οποίο λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021. Το πρόγραμμα συντονίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού με εταίρο τον Νορβηγικό Οργανισμό Sex Og Politikk.

*********************

We cordially invite you to the final conference of the “M-Power” project titled “M – Power Migrants and Refugees on Sexual Reproductive Health and Rights”

Date and time: Thursday 25th of April 2024, 9:00 – 14:00
Place: Journalists’ House – 12 CyBC (RIK) Avenue, Aglantzia, 2120, Nicosia)

The aim of the conference is to disseminate the results of the M – Power project, and to encourage the dialogue between various stakeholders, both governmental and non-governmental, in regards to the access of migrants and refugees to services and information on sexual reproductive health and rights.

The conference is targeted to health professionals, students, young people, migrants and refugees, social workers, policy makers and other health and civil society professionals.

The conference will be held in Greek and English (interpretation will be available).

For the event programme, click here (in English and Greek).

You can register for participation at the following link:
https://www.surveyhero.com/c/M-PowerConference by the 20th of April 2024.

For more information: 22751093 / info@cfpa.org.cy

The conference is held within the framework of the M-Power Project which is coordinated by the Cyprus Family Planning Association in collaboration with Sex og Politikk. The project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021.