Σεξουαλικά Δικαιώματα

Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Κατοχυρώνονται από διεθνείς συμβάσεις και η εφαρμογή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία των ανθρώπων μιας κοινωνίας. Ποια είναι αυτά;

  • Δικαίωμα στην ισότητα, που προϋποθέτει ίση προστασία από το νόμο και ελευθερία από κάθε μορφή διάκριση που έχει ως βάση της το βιολογικό φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το κοινωνικό φύλο.
  • Δικαίωμα συμμετοχής, ανεξαρτήτως βιολογικού φύλου, σεξουαλικότητας ή κοινωνικού φύλου.
  • Δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιτότητα κάθε ατόμου.
  • Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και διαφύλαξη της από κάθε μορφής παραβίαση.
  • Δικαίωμα στην προσωπική αυτονομία και αναγνώριση της ενώπιον του νόμου.
  • Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, άποψης, έκφρασης και συνάθροισης.
  • Δικαίωμα στην υγεία και τα οφέλη της επιστημονικής προόδου.
  • Δικαίωμα στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση.
  • Δικαίωμα της επιλογής γάμου ή όχι, της δημιουργίας οικογένειας και της απόφασης εάν, πώς και πότε να αποκτήσει ένα άτομο παιδιά.
  • Δικαίωμα στην απόδοση ευθυνών και σε επανόρθωση.

Ο Σύνδεσμος προωθεί και προασπίζεται τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Αποτελούν ένα εξελισσόμενο σύνολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν στην σεξουαλικότητα και τα οποία συμβάλλουν στην ελευθερία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Η σεξουαλικότητα είναι μια φυσική και πολύτιμη πτυχή της ζωής, μια ουσιαστική και θεμελιώδης διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας.

Για να διασφαλιστεί τo υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής, ψυχικής υγείας και κοινωνικής ευημερίας, για όλους τους ανθρώπους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα σεξουαλικά τους δικαιώματα ελεύθερα από κακοποίηση, εξαναγκασμό, ή άλλης μορφής διάκριση. Τα σεξουαλικά δικαιώματα βασίζονται σε θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται ήδη σε εθνικές νομοθεσίες και διεθνή έγγραφα.

Πόστερ Σεξουαλικών Δικαιωμάτων

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο:

Σεξουαλικά Δικαιώματα: μία Διακήρυξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού