Εκπαίδευση & Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Ο Σύνδεσμος διοργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού, όπως μαθητές, φοιτητές, ομάδες εφήβων και νέων και γονείς μέσω των Συνδέσμων Γονέων των σχολείων. Πραγματοποιεί επίσης εξειδικευμένα προγράμματα για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες. Τα θέματα των εκπαιδεύσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: υγιείς σχέσεις, σεξουαλικότητα, επικοινωνία, στερεότυπα των φύλων, αντισύλληψη, έμφυλη βία, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ), ο ρόλος των γονιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.α.  Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται από την  Ομάδα Εκπαιδευτών του Συνδέσμου. Τα προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των ομάδων στα οποία απευθύνονται και εκεί όπου απαιτείται οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς κυβερνητικούς και μη ή άλλους οργανισμούς. Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται τόσο με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για την διεκπεραίωση εκπαιδεύσεων σε μαθητές/μαθήτριες και σε εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδεύσεις που προσφέρονται σε μαθήτριες/τές της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς βασίζονται στο πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, συγκεκριμένα στη θεματική: 3.1. Οικογενειακός Προγραμματισμός, Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία.

Τα μέλη της Ομάδας Εκπαιδευτών:

  • Διοργανώνουν εκπαιδεύσεις κατάρτισης σε θέματα που έχουν σχέση με τη Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα.
  • Προσφέρουν καθοδήγηση σε θέματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης τα οποία βασίζονται στην εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών.
  • Συνεισφέρουν στην προώθηση και αναγνώριση της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε:

  • Παιδιά
  • Νέους και Νέες
  • Εκπαιδευτικούς
  • Επαγγελματίες Υγείας
  • Γονείς