Δελτίο Τύπου: Θεραπείες μεταστροφής

Δελτίο Τύπου: Ο Σεξουαλικός Προσανατολισμός και η Ταυτότητα Φύλου ΔΕΝ είναι Ασθένειες που χρειάζονται Θεραπεία

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα γίνεται προσπάθεια για δύο συγκεκριμένες τροπολογίες του νόμου σχετικά με τις ψευδοθεραπείες μεταστροφής. Η πρώτη αφορά στο να μπορούν να εφαρμοστούν οι ψευδοθεραπείες στις περιπτώσεις όπου υπάρχει η συναίνεση του ατόμου, και η δεύτερη στο να εξαιρεθούν οι ιερείς από τις ποινές που θα προβλέπει η νομοθεσία.

Ως Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού θεωρούμε ότι το θέμα της συναίνεσης δεν μπορεί να αποτελεί τροπολογία στη συγκεκριμένη νομοθεσία καθώς είναι ενάντια σε επιστημονικά δεδομένα και συστάσεις που δίνονται από διεθνείς αλλά και τοπικούς οργανισμούς επαγγελματιών, που έχουν την επιστημοσύνη και εμπειρογνωμοσύνη για το θέμα. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να ζητείται η συναίνεση κάποιου ατόμου, που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση για εμπλοκή του σε μια διαδικασία η οποία είναι επικίνδυνη, και η οποία, σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να του παρέχει αυτό που υπόσχεται.

Μεταξύ των οργανισμών που τοποθετήθηκαν είναι και ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου όπου σε πρόσφατη ανακοίνωση του αναφέρει: «Οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά, για παράδειγμα, το δικαίωμα συναίνεσης στις ψευδοθεραπείες μεταστροφής, με βάση επιστημονικά δεδομένα, είναι άσκοπη και επικίνδυνη. Μια ‘θεραπεία’ η οποία έχει καταστεί επικίνδυνη, επιβλαβής, και αντί-επιστημονική δεν παρέχεται απλά επειδή μπορεί ένα άτομο να ‘συναινέσει’ και εκ των πραγμάτων να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Αν αυτό ήταν η πρακτική, τότε για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν θα είχε ρυθμιστικό σύστημα που περιλαμβάνει χρόνια ερευνών και κλινικών μελετών που να καταδεικνύουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την ασφάλεια των φαρμάκων, αλλά θα τα παρείχε σε όποιον/α απλά συναίνει στη θεραπεία.»

Επιπρόσθετα, όπως έχουμε και εμείς δηλώσει επανειλημμένα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: “Η Αμερικανική Εταιρία Ψυχολογίας (American Psychological Association) έχει παρουσιάσει επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι: α) Οι προσπάθειες μεταστροφής δεν είναι αποτελεσματικές β)Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επηρεάζουν την μείωση της σεξουαλικής έλξης ή αλλαγή ταυτότητας φύλου. Αντίθετα, οι προσπάθειες αλλαγής μπορεί να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κρύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, και μπορεί να οδηγήσουν σε άλλα προβλήματα όπως κατάθλιψη, σεξουαλικά προβλήματα και χαμηλή αυτοεκτίμηση γ) Οι προσπάθειες αλλαγής είναι επιβλαβείς κατά την εφηβεία και μπορεί να αυξήσουν τις αυτοκτονικές σκέψεις, απόπειρες αυτοκτονίας και κατάθλιψη στη νεαρή ενήλικη ζωή δ) Εμπλοκή επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή θρησκευτικών παραγόντων στις προσπάθειες αλλαγής σχετίζεται με επιδείνωση καταθλιπτικών και αυτοκτονικών συμπτωμάτων”

Οι προσωπικές πεποιθήσεις, απόψεις και αντιλήψεις μελών της Νομοθετικής Εξουσίας δεν μπορεί να καθορίζουν πολιτικές που περιλαμβάνουν επικίνδυνες πρακτικές. Πρακτικές, που σύμφωνα με επιστημονικά τεκμήρια σχετίζονται με εμπειρίες κατάθλιψης, αυτοκτονικό ιδεασμό, απόπειρες αυτοκτονίας και άλλους αρνητικούς δείκτες υγείας που επηρεάζουν παιδιά, έφηβους και ενήλικες.

Τέλος, θεωρούμε ότι η εξαίρεση οποιουδήποτε από τη νομοθεσία είναι προβληματική. Η εντύπωση που έχουμε είναι ότι η νομοθετική πρόταση γίνεται με στόχο την προστασία ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο την πρόθεση της πολιτείας για αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών.