Η νέα σελίδα του Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι υπό ανάπτυξη. Η προηγούμενή μας σελίδα είναι ακόμη στη διάθεσή σας εδώ.

Μέλη

Δήλωσε τη στήριξη σου στις θέσεις και στο έργο του οργανισμού συμμετέχοντας έμπρακτα στο έργο του!

Με την εγγραφή σου ως μέλος:

  • Στηρίζεις τις θέσεις και τις δράσεις του Συνδέσμου.
  • Ενισχύεις τη φωνή του και γίνεσαι μέρος της κοινωνικής αλλαγής σε θέματα σεξουαλικής υγείας και ευημερίας.
  • Λαμβάνεις ενημέρωση σχετικά με τα νέα του Συνδέσμου όπως επίσης και για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική υγεία και δικαιώματα.
  • Στηρίζεις και προωθείς τις εκστρατείες και τις δράσεις του Συνδέσμου.
  • Ενημερώνεσαι και συμμετέχεις σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
  • Συμμετέχεις στην ετήσια Γενική Συνέλευσή όπου έχεις το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Συμμετέχεις σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη στρατηγική και τις θέσεις του Συνδέσμου.
  • Μπορείς να γίνεις εθελοντής ή εθελόντρια.

Ως Σωματείο, ο Σύνδεσμος ελέγχεται και διοικείται από τα μέλη του.

Εγγραφή

Κατηγορίες μελών:

Άτομα 16 και 17 ετών καλούνται, για νομικούς σκοπούς, να προσκομίσουν και έγκριση ενός κηδεμόνα τους προτού γίνουν μέλη.

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα.