Μέλη

Δήλωσε τη στήριξη σου στις θέσεις και στο έργο του οργανισμού συμμετέχοντας έμπρακτα στο έργο του!

Με την εγγραφή σου ως μέλος:

  • Στηρίζεις τις θέσεις και τις δράσεις του Συνδέσμου.
  • Ενισχύεις τη φωνή του και γίνεσαι μέρος της κοινωνικής αλλαγής σε θέματα σεξουαλικής υγείας και ευημερίας.
  • Λαμβάνεις ενημέρωση σχετικά με τα νέα του Συνδέσμου όπως επίσης και για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική υγεία και δικαιώματα.
  • Στηρίζεις και προωθείς τις εκστρατείες και τις δράσεις του Συνδέσμου.
  • Ενημερώνεσαι και συμμετέχεις σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
  • Συμμετέχεις στην ετήσια Γενική Συνέλευσή όπου έχεις το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Συμμετέχεις σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη στρατηγική και τις θέσεις του Συνδέσμου.
  • Μπορείς να γίνεις εθελοντής ή εθελόντρια.

Ως Σωματείο, ο Σύνδεσμος ελέγχεται και διοικείται από τα μέλη του.

Εγγραφή

Κατηγορίες μελών:

Άτομα 16 και 17 ετών καλούνται, για νομικούς σκοπούς, να προσκομίσουν και έγκριση ενός κηδεμόνα τους προτού γίνουν μέλη.

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα.