Σεξουαλικός Προσανατολισμός & Ταυτότητα Φύλου

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στην ερωτική, συναισθηματική, σεξουαλική, ρομαντική έλξη ενός ανθρώπου προς συγκεκριμένο φύλο. Οι πιο συνήθεις εκφράσεις σεξουαλικού προσανατολισμού είναι η ετεροφυλοφιλία (έλξη προς το άλλο φύλο), η ομοφυλοφιλία (έλξη προς το ίδιο φύλο), η αμφισεξουαλικότητα (έλξη και προς τα δύο φύλα) και η ασεξουαλικότητα (το άτομο δεν νιώθει έλξη για κανένα φύλο). Ομοφυλόφιλα, ετεροφυλόφιλα και οι αμφισεξουαλικά άτομα, βιώνουν παρόμοια σεξουαλικά και ερωτικά συναισθήματα και είναι σε θέση να ερωτευτούν να αγαπήσουν και να δημιουργήσουν σχέσεις ισότιμες και μακροχρόνιες. Ωστόσο, λόγω του κοινωνικού στιγματισμού τα ομοφυλόφιλα και αμφισεξουαλικά άτομα, συχνά αποφεύγουν να εκφράσουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Οι Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί, Τρανς και Ιντερσεξ (ΛΟΑTΙ) αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό από προκατάληψη, καχυποψία, αποστροφή ακόμη και εχθρότητα που εκδηλώνεται με επιθετικότητα. Η Κύπρος κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ομοφοβίας, δηλαδή αρνητικής στάσης και διάκρισης απέναντι στους ανθρώπους που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ετεροφυλόφιλοι. Παρόλο που ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αποδεδειγμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, δεν αποτελεί επιλογή ενός ανθρώπου αλλά εκδηλώνεται ανεξάρτητα από τη θέληση του, η άγνοια και οι κοινωνικές προκαταλήψεις εξακολουθούν να ορίζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζονται. Ο Σύνδεσμός μας στηρίζει την κατοχύρωση και διαφύλαξη των νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας. Θεωρούμε ότι η ανάγκη για ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και των αρμόδιων φορέων είναι βασικό στοιχείο για κατάργηση των διακρίσεων και την ανάπτυξη θετικών στάσεων και αντιλήψεων ως προς τα ΛΟΑΤΙ άτομα, ζευγάρια και οικογένειες.

Λεσβία ονομάζεται μια γυναίκα που την έλκουν σεξουαλικά και συναισθηματικά άλλες γυναίκες.
Ομοφυλόφιλος ονομάζεται ένας άνδρας που τον ελκύουν σεξουαλικά και συναισθηματικά άλλοι άνδρες.
Αμφισεξουαλικά είναι τα άτομα που ελκύονται ερωτικά και συναισθηματικά από άνδρες και γυναίκες.
Τρανς (διαφυλικά ή διεμφυλικά) είναι τα άτομα που αντιλαμβάνονται το φύλο τους διαφορετικά από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση τους.
Ίντερσεξ είναι τα άτομα που γεννιούνται με παραλλαγές στα φυλετικά τους χαρακτηριστικά (χρωματοσώματα ή γεννητικά όργανα) οι οποίες δεν παραπέμπουν στον κλασσικό ορισμό των αρσενικών και των θηλυκών σωμάτων.

Ταυτότητα Φύλου αναφέρεται στον ατομικό και εξωτερικό τρόπο που ένα άτομο βιώνει το φύλο του, είτε αυτό συμπίπτει είτε όχι με το αποδοθέν κατά τη γέννηση του φύλο. Μπορεί δηλαδή βιολογικά να ανήκει στο ένα φύλο αλλά κοινωνικά στο άλλο κι αυτό να εκφράζεται με την ένδυση, τον τρόπο ομιλίας και τη συμπεριφορά του. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται και τροποποίηση της σωματικής του εμφάνισης μέσω ιατρικών, χειρουργικών ή άλλων μέσων.

Η ταυτότητα φύλου ως ο τρόπος που ο καθένας βιώνει το φύλο του διαφοροποιείται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ο οποίος μπορεί να οριστεί ως η διαρκής συναισθηματική, ρομαντική, σεξουαλική ή τρυφερή έλξη για ένα άλλο πρόσωπο και η οποία ποικίλει από την αποκλειστική ετεροφυλοφιλία στην αποκλειστική ομοφυλοφιλία και συμπεριλαμβάνει διάφορες µορφές αµφισεξουαλικότητας. Πολλοί θεωρούν ότι μια τρανς γυναίκα έλκεται μόνο από άντρες ή ένας τρανς άντρας μόνο από γυναίκες, πράγμα εσφαλμένο. Υπάρχουν τρανς γυναίκες/άνδρες με ομόφυλο, ετερόφυλο ή αμφιφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό.

Διεμφυλικό πρόσωπο
Ο όρος τρανς (διεμφυλικός) αναφέρεται στα άτομα που έχουν ταυτότητα φύλου διαφορετική από αυτή με την οποία γεννήθηκαν. Τα τρανς άτομα ενδέχεται να έχουν υποβληθεί σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι απαραίτητο.