Πολιτική και Νομοθεσίες

Σημαντικό μέρος της αποστολής μας είναι η συνεργασία με κέντρα λήψης αποφάσεων και η άσκηση πίεσης προς αρμόδιους φορείς που διαμορφώνουν πολιτικές στο φάσμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων.

Προκειμένου να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι, με ασφάλεια, ισότητα και ελευθερία, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, χρειάζεται μια συστηματική εποπτεία, καθοδήγηση και διαφώτιση των θεσμών αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος αναπτύσσει τις ακόλουθες δράσεις:

  • δικτύωση και συνεργασία με ιθύνοντες χάραξης πολιτικής, φορείς κυβερνητικούς και μη, και εκπροσώπους των ΜΜΕ
  • συμμετοχή σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές όταν συζητούνται τόσο νομοθεσίες όσο και στρατηγικές
  • ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό πολιτικών και σχεδίων δράσης
  • δημοσίευση άρθρων και δελτίων Τύπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα παραδοσιακά ΜΜΕ
  • την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω της προώθησης ενημερωτικού υλικού
  • εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε Επιτροπές, δίκτυα και οργανισμούς σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.