Πρόληψη και Ενημέρωση

Η πρόληψη είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της σεξουαλικής υγείας, την αποδυνάμωση των παραγόντων κινδύνου και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και την ευημερία όλων των ατόμων και ιδιαίτερα των νέων. Περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα και δράσεις, που βασίζονται όχι μόνο στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, αλλά και στην εκπαίδευση. Στόχος η ανάπτυξη γνώσεων, αλλά και η ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής, η ενδυνάμωση και υποστήριξη όλων των ατόμων για να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες αποφάσεις αναφορικά με τη σεξουαλική τους υγεία και ευημερία.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και πληροφόρηση αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που ενισχύουν τη σεξουαλικότητα, τα σεξουαλικά τους δικαιώματα και τη σεξουαλική υγεία.

Μια από τις κύριες προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, βιωματικών εργαστηρίων σε παιδιά, νέους/νέες, γονείς και επαγγελματίες σε θέματα σεξουαλικής υγείας και ευημερίας.

Ο οργανισμός μας εκδίδει και διανέμει πλούσιο ενημερωτικό υλικό, διοργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης και έχει μια σταθερή παρουσία στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτόχρονα, παρέχει πληροφόρηση και στήριξη μέσω της Γραμμής 1455. Στόχος μας είναι να αποτελούμε έναν αξιόπιστο και εύκολα προσβάσιμο φορέα πληροφόρησης κυρίως όλων των ατόμων και ιδιαίτερα των νέων.