Ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους»

Η ομάδα «Οι Νέοι για τους Νέους» είναι ένα από τα πιο ζωντανά κι ενεργά κομμάτια του οργανισμού μας.

Η δημιουργία του το 1996 προέκυψε μέσα από την ανάγκη για αμφίδρομη επικοινωνία με τους νέους και καλύτερη αντίληψη για τις ανάγκες τους.

Η ομάδα νέων αποτελείται από άτομα 16 με 30 ετών και στόχος της είναι η εμπλοκή των νέων στα θέματα που τους αφορούν άμεσα όπως οι υγιείς σχέσεις και το ασφαλές σεξ. Τα μέλη της ομάδας «Νέοι για τους Νέους» παρακολουθούν εκπαιδεύσεις, συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις και προγράμματα και σε οργανώσεις νέων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η λειτουργία της Γραμμής 1455 η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ομάδας Νέων, λειτουργεί ως επί τω πλείστο από εκπαιδευμένα μέλη της.

Η Ομάδα εκπροσωπείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και σε όλες τις διεργασίες λήψης αποφάσεων.

Μερικές δεκάδες νέοι και νέες. Ποζάρουν μπροστά από τη θάλασσα.