Έρευνα

Θεωρούμε ότι η επίγνωση για το πού βρισκόμαστε, αποτελεί σημείο εκκίνησης για κάθε δράση και σχεδιασμό πολιτικής. Έτσι, η διεξαγωγή ερευνών είναι σημαντικό κομμάτι του έργου μας, έχοντας ως στόχο την καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν στην Κύπρο, αλλά και της γνώσης και των αντιλήψεων που επικρατούν, κυρίως όσον αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την πρόσβαση αλλά και προσφορά υπηρεσιών σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων, τις διακρίσεις και τα στερεότυπα.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τις ακόλουθες: