Ενημερωτικό και Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαθέτουμε μια πλούσια συλλογή από ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η εφηβεία, η αντισύλληψη, οι Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ), το HIV/AIDS, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και άλλα. Πρωτοπορώντας στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ξεχωριστά για κάθε ηλικία, ενισχύουμε και στηρίζουμε την εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

1. Δημοτική Εκπαίδευση | Αγωγή Υγείας: “Ταξίδι Ζωής“.

Οδηγός Εκπαιδευτικού με Ενδεικτικές Δραστηριότητες για την Ενότητα “Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία” στη βάση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Τάξεις Β’ Γ’ και Στ’) – 2016

2. Μέση Εκπαίδευση | Αγωγή Ζωής: “I’MSET” (Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens)

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την Μέση Εκπαίδευση με ενδεικτικές δραστηριότητες για τους Δείκτες Επιτυχία Θεματικής Ενότητας 3.1.: Οικογενειακός Προγραμματισμός, Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (Τάξεις β’ και Γ’) – 2014

Το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα του προγράμματος “I’MSET” – Εφαρμογή Υποχρεωτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για Εφήβους στην Κύπρο, το οποίο συντόνιζε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού και συμμετείχαν ως εταίροι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,  η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και ο Σύνδεσμος Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Υγείας και Δικαιωμάτων της Νορβηγίας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.sexualityeducation.com.cy

3. Keep Me Safe – ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Εγχειρίδιο εκπαίδευσης για ενδυνάμωση των νέων με νοητικές αναπηρίες κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. – Η εργαλειοθήκη αποτελείται από τρία εγχειρίδια: ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών και δύο εγχειρίδια κατάρτισης. Σκοπό έχει να βοηθήσει τους Συνδέσμους Μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού

Το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Keep Me Safe” (2013 – 2015) στο οποίο συμμετείχε ο Σύνδεσμος και είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των νέων με μαθησιακές δυσκολίες ανά την Ευρώπη ώστε να μπορούν να προστατεύουν οι ίδιοι τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία. Περισσότερες πληροφορίες

4. 7-12 Ετών: “Πρώτα Βήματα”.

Οδηγός Εκπαίδευσης για Υγιείς Σχέσεις – 2007

Ενημερωτικό υλικό

1. Ενημερωτικό Έντυπο για γονείς «Γονείς, ας μιλήσουμε για το σεξ» – 2020

2. Σεξουαλικά Δικαιώματα: μία Διακήρυξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού – 2012