Εγγραφή στην ομάδα Νέοι για τους Νέους, για όσα μέλη είναι 16 & 17 ετών.