Εγραφή στην ομάδα 30+, για όσα μέλη είναι άνω των 29 ετών.