Εγραφή στην ομάδα Νέοι για τους Νέους, για όσα μέλη είναι 18 ως 29 ετών.