Άμβλωση

Η διακοπή μίας εγκυμοσύνης είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα κάθε γυναίκας, όπως άλλωστε ορίζουν ξεκάθαρα διεθνείς οργανισμοί. Η διασφάλιση ότι κάθε γυναίκα θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες για ασφαλή και νόμιμη άμβλωση αποτελεί υποχρέωση του κράτους και βασική αρχή για εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Οποιοδήποτε νομικό ή άλλο εμπόδιο τίθεται στην άμβλωση, παραβιάζει μια σειρά από ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην ελευθερία, στην αυτονομία, στην ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα, την ιδιωτική ζωή και αντιβαίνει στην αρχή της μη διάκρισης. Κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμά της επιλογής για δημιουργία οικογένειας και καθορισμού εάν, πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει.

Τα πιο πάνω δικαιώματα κατοχυρώνονται μέσα από Διεθνείς Συνθήκες, Διακηρύξεις, Συμφωνίες, και Συμβάσεις, τις οποίες έχει επικυρώσει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, απορρέουν από την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, Γυναίκες και Υγεία, (1995), το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (Κάιρο 1994), τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  (Sustainable Development Goals), τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των γυναικών και το Σχέδιο Δράσης για τη Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ) για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση του Συνδέσμου στο θέμα της άμβλωσης θα βρείτε στο πιο κάτω έγγραφο: