Τα έμφυλα στερεότυπα τα κουβαλάμε μέσα μας, τα συναντάμε παντού… στο γήπεδο, στα κοινωνικά δίκτυα, στην προπόνηση, στο σχολείο, στην οικογένεια, στον επαγγελματικό μας χώρο.

Με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, το πρόγραμμα “Play Equal” χαρτογράφησε τις στάσεις και αντιλήψεις Κύπριων εφήβων ποδοσφαιριστών/τριών, προπονητών/τριών και εμπλεκόμενων φορέων στο χώρο του αθλητισμού σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα και την έμφυλη βία. Στη συνέχεια προχώρησε σε μια σειρά από δράσεις, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στη βάση του φύλου στον αθλητισμό.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Τη διεξαγωγή έρευνας σε εφήβους και έφηβες ποδοσφαιριστές/τριες και σε προπονητές/τριες ποδοσφαίρου, σε θέματα που αφορούν τα έμφυλα στερεότυπα και τη βία στη βάση του φύλου.
  • Το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού, και την υλοποίηση εργαστηρίων για την πρόληψη της έμφυλης βίας στο χώρο του αθλητισμού για ποδοσφαιριστές/τρες και προπονητές/τριες.
  • Τη δημιουργία κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο χώρο του αθλητισμού.
  • Την παραγωγή και προβολή ντοκιμαντέρ το οποίοαναδεικνύει θέματα γύρω από τα στερεότυπα των φύλων και την ισότητα των φύλων στον χώρο του αθλητισμού και την κοινωνία ευρύτερα.
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό με στόχο τη ευαισθητοποίηση γύρω από τα στερεότυπα των φύλων και την έμφυλη βία.

Το πρόγραμμα “Play Equal” ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώνεται  τον Μάρτιο του 2024 με συντονιστή  τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, και εταίρους, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού(ΚΟΑ), και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών(ΠΑΣΠ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα, και Αξίες (CERV-2021-DAPHNE).

Το έργο υποστηρίζουν η  Επίτροπος  Προστασίας των  Δικαιωμάτων  του Παιδιού και η  Επίτροπος  για την Ισότητα των Φύλων στην Κύπρο.

Στη σελίδα αυτή, φιλοξενείται η έρευνα και το ντοκιμαντέρ «Play Equal» καθώς και υλικό από την εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού. Την αποκλειστική ευθύνη όλων των παραδοτέων του προγράμματος φέρουν οι δημιουργοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Την αποκλειστική ευθύνη όλων των παραδοτέων του προγράμματος φέρουν οι δημιουργοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Δείτε το ντοκιμαντέρ