Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, στις 6:30 μμ.

Hμερήσια Διάταξη
  • Έγκριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 2019
  • Συζήτηση, έγκριση και επικύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού
  • Λογοδοσία της Προέδρου για το έτος 2019.
  • Παρουσίαση της Ταμειακής Έκθεσης των Ελεγκτών από τoν Ταμία για το έτος 2019.
  • Έγκριση Ελεγκτών για το έτος 2020

Για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή zoom.

Όσα μέλη εγγραφούν και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2020, θα λάβουν μέσω e-mail όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουν να συνδεθούν τη μέρα και ώρα της Συνέλευσης.