Στηρίζουμε την πρωτοβουλία «ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ»

Η πρωτοβουλία «ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ» καλεί όλες τις γυναίκες της Κύπρου σε μονόωρη στάση εργασίας, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, από τις 11:00 μέχρι τις 12:00μ.μ.

Απέχουμε για μια ώρα από τα καθήκοντά μας, στο σπίτι και στην εργασία, στεκόμαστε έξω από το χώρο όπου βρισκόμαστε, η μία δίπλα στην άλλη και δείχνουμε την παρουσία μας διά της απουσίας μας.

Περισσότερα, στη σελίδα της πρωτοβουλίας «ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ» στο Facebook.