“Σεξερευνώντας” για φοιτήτριες και φοιτητές Ιατρικής

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, υλοποιώντας το όραμα του για τη σεξουαλική εκπαίδευση, ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φοιτητών Ιατρικής – CyMSA, προσφέροντας έξι ολοήμερες συναντήσεις σε μια ομάδα νέων φοιτητών και φοιτητριών.

Η εκπαίδευση της ομάδας αυτής, αλλά και όσων άλλων ακολουθήσουν, είναι σημαντική, αφού συμβάλλει στην καλλιέργεια γνώσεων στα θέματα της σεξουαλικότητας, που θα κάνουν την κατανόηση των μελλοντικών ασθενών ευκολότερη και πιο συμπεριληπτική.