Μ.Κ.Ο. της Χρονιάς στην κατηγορία “Υγεία και Πρόληψη” των Cyprus Responsible Business Awards

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού βραβεύτηκε ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση του 2019 στην κατηγορία “Υγεία και Πρόληψη” των Cyprus Responsible Business Awards, σε τελετή απονομής που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου.