Εφαρμογή Dream Fighters

Μέσω της εφαρμογής Dream Fighters που σχεδιάστηκε με την ενεργή εμπλοκή εφήβων, τα παιδιά καλούνται να αμφισβητήσουν τα έμφυλα στερεότυπα που εμποδίζουν τις μελλοντικές φιλοδοξίες τους.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν από το App Store: https://apple.co/2J9uMD9 και το Google Play: https://bit.ly/2xhX34M, και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «GENDER-ED: Καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου στην εκπαίδευση και την επαγγελματική καθοδήγηση».

Το πρόγραμμα συντονίζει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και ο Σύνδεσμος συμμετέχει ως εταίρος. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.medinstgenderstudies.org/gender-ed-combatting-gender-stereotypes-in-education-and-career-guidance