Ετήσια και Εκλογική Γενική Συνέλευση 2023

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια και Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2023 στις 6.30 μ.μ. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Λυσσαρίδη (Μιαούλη 1, Άγιοι Ομολογητές 1080 Λευκωσία).

Ημερήσια Διάταξη

  1. Έγκριση πρακτικών Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022
  2. Λογοδοσία της Προέδρου για το έτος 2022 και 2023
  3. Έγκριση της Ταμειακής Έκθεσης των Ελεγκτών για το 2022
  4. Έγκριση των Ελεγκτών για το 2023
  5. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2023 – 2025