Εκπαίδευση «CyΣτάσεις: Ανάπτυξη Γνώσεων και Ικανοτήτων γύρω από τον HIV & τη σεξουαλική υγεία»

Ολοκληρώθηκε η τετραήμερη εκπαίδευση «CyΣτάσεις: Ανάπτυξη Γνώσεων και Ικανοτήτων γύρω από τον HIV και τη σεξουαλική υγεία», που διοργανώθηκε από την Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS, το Cy Checkpoint και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Positive Action της ViiV Healthcare (25 & 26 Ιανουαρίου, 8 & 9 Φεβρουαρίου, 2019).

Το πρόγραμμα είχε στόχο την εκπαίδευση και ανάπτυξη γνώσεων, την ενίσχυση ικανοτήτων και την ενδυνάμωση σε επαγγελματίες υγείας, κυβερνητικούς φορείς, ακτιβιστές και εθελοντές, καθώς επίσης και την ενδυνάμωση τους ως κοινωνικοί εταίροι στην καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων γύρω από τον HIV και τη σεξουαλική υγεία. 

Η εκπαίδευση αφορούσε επαγγελματίες υγείας από Δημόσιες Δομές και δομές από την Κοινότητα προς την Κοινότητα, τις Φυλακές, Επισκέπτες Υγείας, Ακαδημαϊκούς, Φοιτητές, Εθελοντές, Ακτιβιστές και μέλη ΜΚΟ από την Κύπρο.